Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Plan for høsten 2018

Plan for høsten 2018 ligger HER.

Øvelser hver torsdag i Skjold kirke dersom ikke annet er oppgitt
Gruppe       Klassetrinn Øvingstid
Grønn 4-5-åringer 17.30 – 18.20
Gul 1. og 2. klasse 18.30 – 19.20
Blå 3. og 4. klasse 17.30 – 18.20
Rød 5. – 7. klasse 17.30 – 18.20