Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Plan for våren 2017

Plan for våren 2017 ligger her.

Øvelser hver torsdag i Skjold kirke dersom ikke annet er oppgitt
Gruppe       Klassetrinn Øvingstid
Grønn 4-5-åringer 17.30 – 18.25
Gul 1. og 2. klasse 17.30 – 18.25
Blå 3. og 4. klasse 17.30 – 18.25
Rød 5. – 7. klasse 18.35 – 19.30