Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Plan for våren 2018

Plan for våren 2018 ligger her.

Øvelser hver torsdag i Skjold kirke dersom ikke annet er oppgitt
Gruppe       Klassetrinn Øvingstid
Grønn 4-5-åringer 18.00 – 18.50
Gul 1. og 2. klasse 17.00 – 17.50
Blå 3. og 4. klasse 17.00 – 17.50
Rød 5. – 7. klasse 17.00 – 17.50