Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Plan for vår 2019

Plan for vår ligger HER.

Øvelser hver torsdag i Skjold kirke dersom ikke annet er oppgitt.
Gruppe       Klassetrinn Øvingstid
Grønn 4-5-åringer 17.30 – 18.25
Gul 1. og 2. klasse 18.30 – 19.30
Blå 3. og 4. klasse 17.30 – 18.30
Rød 5. – 7. klasse 17.30 – 18.30