Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Hvem er vi?

logo_barnekoret_a.jpgSøråshøgda barnekor er tilknyttet Skjold menighet i Bergen og Norges KFUK-KFUM. Barnekoret er et av de tallmessig største av de rundt 150 barnekorene innen KFUK-KFUM-bevegelsen.

Antall medlemmer ligger for tiden på rundt 30 barn. Medlemsmassen kommer hovedsakelig fra områdene rundt Skjold, Apeltun og Søråshøgda og består av barn i alderen 5-13 år.

Det var Torill Hansen Kongsbakk og Ellen E. Fasmer som tok initiativ til å starte koret i 1985. De første årene foregikk øvingene på Søråshøgda skole, men nå er de flyttet til Skjold kirke. For øvrig er Skjold kirke den mest brukte arenaen for korets opptredener. Her synger koret både under gudstjenester og i forbindelse med egne konserter og arrangementer.

Den røde genseren med korets logo er korets ”varemerke”. For hvert halvår får de som har vært med utdelt en stjerne som sys på genseren.

Koret er inndelt i fire fargegrupper etter alder: Grønn, gul, blå og rød gruppe. De aller yngste barna, som er 4 år, hører til i grønn gruppe. Den gule gruppen består av 1. og 2. klassinger, og i blå gruppe finner vi 3. og 4. klasse. De eldste medlemmene i koret er i rød gruppe og går i 5. til 7. klasse på barneskolen. I dag har samtlige fire grupper sine egne korledere/-dirigenter og sine egne pianister. Når koret opptrer kan de stille både samlet, som enkeltgrupper og som to eller tre grupper sammen.

Med jevne mellomrom arrangeres ”Barnemix”, der koret får anledning til å holde konsert for foreldre og familie, foruten at de som vil kan få opptre med sang, musikk, sketsjer og fortelling av vitser. Dette er et populært innslag og gir barna fin trening i å opptre. Det hele avrundes med kveldsmat og hyggelig samvær for store og små.

Koret har sunget og opptrådt i mange kirker rundt omkring på Vestlandet, og har også stått på scenen i storstuer som Grieghallen og Troldsalen. Julekonserter med dramatisering av julebudskapet har vært holdt i mange kirker i bergensområdet – Johanneskirken, Korskirken, St. Markus, Søreide, Fana og Skjold. Påskespill med drama, dans og sang har også stått på programmet flere ganger. Sykehjem og omsorgssentre i Fana og Ytrebygda har ofte fått besøk av koret, noe de eldre alltid har satt stor pris på. Koret har også opptrådt på kjøpesentre i nærområdet. Sist, men ikke minst har koret flere ganger sunget under kulturdagene i Fana og Ytrebygda.

Rød gruppe (de eldste medlemmene) drar på egne overnattingsturer, der de opptrer og gjerne møter andre kor. De lengste turene til nå har gått til Kristiansand, Oslo, London og Nederland, men overnatting i lokale kirker som Skjold, Søreide og Olsvik er også stor stas.

Koret gir støtte til mange ulike ideelle organisasjoner og gode formål. Overskuddet fra korets arrangementer har gjennom årene skaffet tusenvis av kroner til hjelpetrengende. Eksempler på dette er aksjonen ”ved til eldre i Korskirken menighet”, støtte til kreftsyke barn, SOS Barnebyer og MaMa Children Center i Manila..

Søråshøgda barnekor er et kor med stor takhøyde og med et repertoar som spenner over alt fra kristne sanger til tradisjonelle barnesanger og folkeviser. Den viktigste siden ved koret er nok barnearbeidet. Det musikalske aspektet kommer i annen rekke, selv om man også bestreber seg på å få koret til å klinge så godt som mulig. Her er imidlertid ingen opptaksprøver eller ”auditions”. Alle som har lyst til å være med i koret får lov. De eldste i koret får også anledning til å prøve seg som solister, hvis de har lyst. Koret er et populært tiltak i nærmiljøet. Slik har det vært så lenge Søråshøgda barnekor har eksistert. Noen melder faktisk barna sine inn allerede ved fødselen…

Søråshøgda barnekor er velorganisert, styrt av representanter for foreldrene. Driften og organiseringen av barnekoret hadde ikke vært mulig om det ikke hadde vært for en stor gruppe engasjerte foreldre, som bruker mye av sin fritid på koret. Det er heller ingen tvil om at koret gjennom årene har trukket mange til menigheten. Så er også Skjold kirke en av de best besøkte kirkene i Bjørgvin bispedømme!