Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Plan for vår 2021

Plan for høst ligger HER.

Øvelser hver torsdag i Skjold kirke dersom ikke annet er oppgitt.

Gruppe      

Klassetrinn

Øvingstid

Grønn/Gul

4-5-åringer, 1. og 2 klasse

17.15 – 18.00

Blå

3. og 4. klasse

17.15 – 18.10

Rød

5. – 7. klasse

18.15 – 19.15