Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Plan for høst 2023

Øvelser hver torsdag i Skjold kirke dersom ikke annet er oppgitt.

Gruppe      

Klassetrinn

Øvingstid

Grønn/Gul

4-5-åringer, 1. og 2 klasse

17.00 – 17.55

Blå

3. og 4. klasse

18.00 – 19.00

Rød

5. – 7. klasse

18.00 – 19.00