Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Plan for høst 2020

Plan for høst ligger HER.

Øvelser hver torsdag i Skjold kirke dersom ikke annet er oppgitt.
Gruppe       Klassetrinn Øvingstid
Grønn 4-5-åringer 17.00 – 17.55
Gul 1. og 2. klasse 17.30 – 18.30
Blå 3. og 4. klasse 18.00 – 19.00
Rød 5. – 7. klasse 17.30 – 18.30