Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Ledere og foreldrestyre

LEDERE      
Grønn/Gul gruppe Karen Reed Larsen 48200630  
Blå gruppe Kristiane Margrethe Koch 91246768 kristiane.koch@hotmail.com
Rød gruppe Karen Reed Larsen 48200630  
       
FORELDRESTYRET
Leder Ingrid Langeland Olderbakk 91613637 ingrid.langeland.olderbakk@gmail.com
Kasserer Anna Bruun    
Sekretær Marit Solberg-Hansen    
Materiellansvarlig      
Medlemsansvarlig Geir Sigurd Henriksen   geir.sigurd.henriksen@gmail.com
       
DIRIGENTER/PIANISTER/TEKNIKER
Hoveddirigent      
Hovedpianist, pianist for grønn/gul- og rød gruppe Herman Lieberg Christoffersen  

hermanchlieberg@gmail.com

Pianist for blå gruppe Morten Gislerud Gundersen 90217390 Morten.Gundersen.1999@gmail.com
Tekniker