Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Ledere og foreldrestyre

LEDERE
Grønn/Gul gruppe Sandra Grieg 40236904 sandragrieg@icloud.com
Blå gruppe Sandra Grieg 40236904 sandragrieg@icloud.com
Rød gruppe Ingrid Reinan 46628414 in.reinan@gmail.com
FORELDRESTYRET
Leder Ingrid Langeland Olderbakk 91613637 ingrid.langeland.olderbakk@gmail.com
Kasserer Anna Bruun
Sekretær Marit Solberg-Hansen
Materiellansvarlig Aud Jorunn Mjelstad 91823248 aud.jorunn.tomine.mjelstad@helse-bergen.no
Medlemsansvarlig Geir Sigurd Henriksen geir.sigurd.henriksen@gmail.com
DIRIGENTER/PIANISTER/TEKNIKER
Hoveddirigent Sandra Grieg 40236904 sandragrieg@icloud.com
Hovedpianist, pianist for grønn/gul- og rød gruppe Herman Lieberg Christoffersen 97891031 hermanch.lieberg@gmail.com
Pianist for blå gruppe Morten Gislerud Gundersen 90217390 Morten.Gundersen.1999@gmail.com
Tekniker