Søråshøgda barnekor

Søråshøgda barnekor -

Ledere og foreldrestyre

LEDERE      
Grønn/Gul gruppe Karen Reed Larsen 48200630  
Blå gruppe Kristiane Margrethe Koch 91246768 kristiane.koch@hotmail.com
Rød gruppe Karen Reed Larsen 48200630  
       
FORELDRESTYRET
Leder      
Kasserer      
Sekretær      
Materiellansvarlig      
Medlemsansvarlig      
       
DIRIGENTER/PIANISTER
Hoveddirigent Alma Leah Olsmo    
Hovedpianist, pianist for grønn/gul- og blå gruppe Herman Lieberg Christoffersen  

hermanchlieberg@gmail.com

Pianist for rød gruppe Adrian Olsen